Deltagere

For at deltage i projektet skal du

  • Være minimum 18 år
  • Kunne kommunikere på dansk uden brug af tolk
  • Have en operationskrævende infektion eller blodansamling i dit kejsersnitssår, der skal behandles på Odense Universitetshospital

Det normale forløb

Hvis du er så uheldig at få en operationskrævende infektion eller blodansamling, vil indlæggelsen normalt forløbe således:

  • Dit kejsersnitssår åbnes og rensens (Dit sår vil have nået at hele op nedefra, hvilket betyder at såret ikke vil blive så dybt som ved selve kejsersnittet).
  • Du er indlagt i fire dage til sårbehandling (Såret behandles med en sugende forbinding, der lægges i såret. Forbindingen skiftes ved sårtilsyn på 2. dagen. Der kan desuden være behov for ekstra forbindingsskift i starten, hvis såret væsker meget).
  • På 4. dagen efter operationen vil dit sår blive lukket sammen igen og du vil blive udskrevet samme dag eller dagen efter (Der vil være sår, der har brug for ekstra dage med sårbehandling førend det kan lukkes igen. I ganske få tilfælde vil det være nødvendigt at lade såret hele op fra bunden, fordi risikoen for gentagende infektion er for høj til at kirurgen vil lukke såret).

Projektets forløb

Hvis du siger ja til at deltage, vil du blive tilfældigt udtrukket til enten at blive behandlet med afdelingens normale sårbehandling, svarende til en sugende bandage, der lægges i såret eller du vil blive behandlet med vakuumbehandling. Selve indlæggelsesforløbet til være det samme, som hvis du ikke deltagere i projektet. Som projektdeltager:

  • Vil størrelsen på dit operationssår blive målt på 2. dagen for at se om sårets omfang bliver mindre og du vil blive spurgt til gener ved behandlingen.
  • Vil du blive indkaldt til kontrol på plastikkirurgisk afdeling efter 6 og 12 måneder. Her vil dit operationssår blive vurderet af en plastikkirurg og du vil, hvis det skønnes relevant, blive tilbudt arkorrektion.

Din deltagelse i projektet kan betyde at vi fremover måske vil være i stand til at kunne nedsætte antallet af sårskift og sikre en hurtigere sårheling og dermed bidrage til at nybagte mødre, der oplever sårproblemer, hurtigere kan vende tilbage til en normal hverdag med deres nye barn. 

 

               Deltagerinformation

               Samtykkeerklæring

               "Før du beslutter dig"