Antibiotika Projekt

PROJEKTET ER AFSLUTTET. VI FORVENTER AT KUNNE PRÆSENTERE RESULTATERNE PÅ HJEMMESIDEN I STARTEN AF 2017

 

Baggrund for projektet

For at forebygge infektioner efter kejsersnit gives der i dag som standardbehandling en enkelt dosis antibiotika i forbindelse med operationen. Det er lidt forskelligt fra sygehus til sygehus, hvornår der givet antibiotika. På nogle sygehuse give antibiotika lige før eller under operationen. Andre steder gives antibiotika først efter at navlesnoren er klippet. Ulempen ved først at give antibiotika efter operationens start er, at når der skæres i huden, skæres blodforsyningen samtidig over til sårområdet. Det betyder  at antibiotikummet ikke kan nå ud og virke optimalt, der hvor det er tiltænkt. 

 

Vi ved ikke hvilket tidspunkt, det er bedst at give antibiotika på:

På den ene side ved vi, at antibiotika virker bedst, hvis det gives inden en operation, fordi det derved har tid til at nå ud i kroppen og virke der hvor det er tiltænkt.

På den anden side ved vi, at antibiotika til dels går over til barnet via navlesnoren, hvis det gives inden operationen. Det vil dog også være tilfældet, hvis en kvinde behandles med antibiotika i graviditeten (fx ved blærebetændelse) eller barnet efterfølgende ammes, da antibiotika også går i modermælken. 

 

Formål

Vi ønsker at undersøge, om vi kan nedsætte risikoen for at udvikle en infektion efter fødslen. Det vil vi gøre ved at ændre tidspunktet for, hvornår vi giver antibiotika. Vi vil ændre tidspunktet fra under selve operationen til lige inden operationen går i gang. 

Formålet er desuden at undersøge om antibiotika, givet til barnet via morens navlesnor inden kejsersnittet, har indflydelse på tarmbakteriernes sammensætning på 10. dagen hos det nyfødte barn.

 

Forventede resultater

Vi forventer, at antibiotika givet lige inden operationen går i gang medfører:

  • En 30 % lavere risiko for at udvikle en infektion efter en kejsersnitsoperation